Logo_logo-kwf_kankebestrijding

KWF Kankerbestrijding kent ruim 32 miljoen euro toe aan 54 nieuwe onderzoeksprojecten. De projecten gaan in 2019 van start en beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding, van immunotherapie tot vroegdiagnostiek en van kanker aan de tong tot darmkanker. Ze dragen stuk voor stuk bij aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. Dit meldt KWF.

“We blijven ons onverminderd inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar methoden om kanker te voorkomen, beter op te sporen en te behandelen. Dankzij onze donateurs en vrijwilligers kunnen we op deze schaal investeren in excellent kankeronderzoek”, aldus prof. dr. Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding.

Impuls voor jongvolwassenen met kanker

Uit eerder KWF-onderzoek is gebleken dat jongvolwassenen met kanker specifieke problemen ervaren. Zowel psychosociaal (bijvoorbeeld als het gaat om een kinderwens, of re-integratie op de werkvloer), als in de behandeling van hun tumor. Ze krijgen vaak dezelfde behandeling als oudere patiënten, maar steeds duidelijker wordt dat dit niet optimaal aansluit op de specifieke tumoreigenschappen van de jongvolwassenen.

Prof. Winette van der Graaf start een landelijk onderzoek op om de perspectieven voor deze groep patiënten te verbeteren. Door de jonge patiënten jarenlang te volgen en systematisch medische gegevens, tumorweefsel en gezond weefsel te verzamelen, ontstaat een omvangrijke biobank waarmee onderzoekers nog langdurig belangrijke onderzoeken kunnen doen. Dit grootschalige samenwerkingsverband ontvangt een bedrag van 2,8 miljoen euro van KWF.

Alpe d’HuZes & Pink Ribbon

Van de 32 miljoen euro komt ruim 6,5 miljoen euro uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes. Hiervan worden 20 projecten gefinancierd, waaronder vier Bas Mulder Awards voor jonge, talentvolle onderzoekers, tien Unieke Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën en zes Hermannetjes voor onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft om ten goede te komen aan de patiënt.

Met de opbrengsten van de borstkankermaand financiert Pink Ribbon een onderzoeksproject van dr. Agnes Jager van het Erasmus MC. Zij wil een bloedtest ontwikkelen die het mogelijk maakt om vóóraf te bepalen of patiënten met uitgezaaide borstkanker baat zullen hebben bij een nieuw geneesmiddel.

Door: Redactie Nationale Zorggids