Normal_brexit

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft een reeks aan maatregelen in gang gezet om de gezondheidszorg in Nederland voor te bereiden op een eventueel no deal scenario bij de Brexit. Het gaat onder andere om uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het geven van voorlichting aan zorgpartijen over de mogelijke gevolgen van een no deal. Dit meldt Rijksoverheid.

Andere maatregelen zijn: het in kaart brengen van veranderende regels voor fabrikanten. Het ministerie van Volksgezondheid, IGJ en CBG pakken – waar mogelijk – vooraf eventuele leveringsproblemen van genees- en hulpmiddelen aan.

'Onderneem zelf ook actie'

Naast de maatregelen die op nationaal en bestuurlijk niveau worden genomen, is het erg belangrijk dat zorginstellingen en zorgverleners, maar ook zorgverzekeraars en bedrijven die aan zorginstellingen leveren, zelf de nodige acties ondernemen om zich voor te bereiden op mogelijke ongewenste gevolgen van een no deal scenario.

Bruins: “Welke consequenties de Brexit precies gaat hebben kan per instelling verschillen, daarom is het belangrijk dat instellingen zich goed voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van alle spullen die je uit of via het VK aanschaft, het nalopen van service en onderhoudscontracten van medische apparatuur met bedrijven uit het VK of het checken van (patiënt)data of onderzoeksgegevens die opgeslagen staan in de ‘Cloud,’ maar in de praktijk op servers van IT-aanbieders in het VK staan. Als zorgpartijen zich goed voorbereiden is de kans op ongewenste verrassingen een stuk kleiner. Dat is in het belang van de patiënt. Dat is waar ik iedereen in verschillende bijeenkomsten op heb gewezen en ook de komende tijd blijf wijzen. Goede voorbereiding betekent straks het halve werk.”

Door: Redactie Nationale Zorggids