Normal_vuurwerk

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit in steden na de jaarwisseling kortstondig slecht tot zeer slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijnstof. Door de verwachte matige westenwind neemt de hoeveelheid luchtvervuiling gedurende de nacht geleidelijk af. Dit meldt RIVM.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de licht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. 

Door: Redactie Nationale Zorggids