Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) die willen fuseren moeten gedetailleerdere informatie aanleveren bij de Autoriteit Consument & Markt voor de analyse van productmarkten. Dit stelt ACM in de aangepaste werkwijze voor het melden van een zorgfusie. Instellingen moeten voortaan per patiëntengroep beschrijven welke keuzemogelijkheden er overblijven voor zorgverzekeraars en verzekerden. De ACM kan dan beter beoordelen wat de gevolgen van een fusie zijn voor verschillende vormen van zorg voor patiënten en verzekeraars. Dit meldt ACM. 

Patiënt centraal

De ACM zet de ‘patiëntengroepen’ centraal en daarmee de zorgvraag van de patiënt, zoals artrose, infectieziekten en leverziekten. Bij een fusie levert een ziekenhuis of zbc voor elk van de patiëntengroepen informatie aan over het eigen zorgaanbod en wie voor dit aanbod bijvoorbeeld de concurrenten zijn. Zo krijgt de ACM beter inzicht in verschillen in het zorgaanbod van ziekenhuizen en zbc’s.

"De nieuwe aanpak sluit aan op de ontwikkelingen van het zorgaanbod in de praktijk. We zien namelijk dat instellingen steeds meer verschillen in de mate waarin zij bepaalde zorg kunnen aanbieden."

Ziekenhuisfusies

In 2016 en 2017 publiceerde de ACM onderzoeken over de gevolgen voor prijzen, volumes en kwaliteit van ziekenhuisfusies. Daaruit bleek dat de prijzen van behandelingen soms waren gestegen en er geen aantoonbare kwaliteitsvoordelen waren. Ook andere partijen wijzen op de risico’s van fusies.  De ACM heeft hierop aangegeven dat zij voortaan verscherpt aandacht heeft voor de mededingingsrisico’s van fusies. Door de fusie per patiëntengroep te analyseren krijgt de ACM beter inzicht in eventuele risico’s.

Door: Redactie Nationale Zorggids