Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

De acute zorg was in 2017 nog steeds goed toegankelijk. Het aantal patiënten in de spoedzorg lijkt wat af te nemen. Wel ziet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat door de vergrijzing er meer complexe patiënten op de spoedeisende hulp belanden. Dit blijkt uit haar monitor acute zorg. Er is actie nodig om de acute zorg ook in de toekomst op te kunnen blijven vangen. Samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en andere partijen in de acute zorgketen is daarbij het sleutelwoord. Dit meldt NZa. 

Vergrijzing

Kinderen tot 4 jaar en mensen van 65 jaar en ouder maken het meest gebruik van acute zorg. De behandeltijd per patiënt, het aantal opnames na een bezoek aan de spoedeisende hulp, de verblijfsduur in het ziekenhuis en het beroep op vervolgzorg nemen toe met de leeftijd. De toekomstverkenning van het RIVM in samenwerking met de NZa maakt inzichtelijk dat de ene regio sneller vergrijst dan de andere en wat de te verwachten gevolgen daarvan zijn voor de vraag naar acute zorg.

Vervolgzorg actiever volgen

Ook kan drukte in de acute zorg ontstaan als de doorstroom (bijvoorbeeld van spoedeisende hulp naar opnameafdelingen) of de uitstroom naar vervolgzorg (zoals verpleging en verzorging of eerstelijnsverblijf) niet soepel verloopt. Zorgaanbieders in de acute zorg zullen goed in gesprek moeten blijven met elkaar en met de zorgverzekeraars om knelpunten in de toekomst te voorkomen. De NZa gaat de toegankelijkheid van de vervolgzorg actiever volgen.

Organiseer de acute zorg effectiever en efficiënter

De Zorgautoriteit doet verschillende aanbevelingen voor effectievere en efficiëntere zorg. Samenwerking is het sleutelwoord om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor mensen op het moment dat ze dat nodig hebben. Dat betekent dat zorgaanbieders, brancheorganisaties en zorgverzekeraars samen hun inzicht moeten delen, dat er een onderling coördineerde aanpak komt en dat er onderlinge kennisdeling is van oplossingen die werken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids