Normal_ambulance

In het in 2018 ontwikkelde concept Kwaliteitskader Spoedzorgketen hebben partijen afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een budget impactanalyse nu ook in kaart gebracht welke mogelijke financiële effecten er optreden bij implementatie van dat kwaliteitskader. Op basis van die informatie zullen partijen nadere afspraken maken over het kwaliteitskader en de implementatie ervan. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Meerkosten én besparingen

Invoering van het kwaliteitskader Spoedzorgketen gaat maximaal 26,8 miljoen euro kosten. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke besparende effecten die optreden bij implementatie van de normen, omdat deze nog niet goed te kwantificeren zijn.

Er zijn namelijk mogelijkheden voor ziekenhuizen om aan de norm te voldoen zonder het aannemen van nieuwe personeel, waardoor de maximale meerkosten naar verwachting onder het maximumbedrag blijven. Ook kan er mogelijk bespaard worden door een snellere looptijd en het anders organiseren van acute zorg. Partijen verwachten dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken maken over een doelmatige en pragmatische invulling van de normen.

Bevorderen en borgen kwaliteit

In het algemeen is de acute zorg in Nederland goed geregeld, zegt Zorginstituut Nederland. Maar de kwaliteit van de spoedzorg in Nederland kan nog beter. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen dat in 2018 door betrokken partijen in concept is aangeboden aan het Zorginstituut, beschrijft de normen, richtlijnen en de aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen bevorderen en borgen. Een belangrijk element hierin is hoe het pad van de patiënt door de spoedzorgketen verloopt voor verschillende ingangsklachten: de keten start bij de eerste klachten van de patiënt en eindigt als hij kan instromen in de reguliere zorg of terug naar huis kan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids