Normal_operatie_operatiekamer_ok_chirurg_arts

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde en de bekwaamheidseisen die daar deel van uitmaken. Het bleek binnen de sector namelijk niet mogelijk te zijn voor 1 december 2018 overeenstemming te bereiken over wie bekwaam is om cosmetische geneeskundige ingrepen uit te voeren en waar de bekwaamheidseisen worden vastgelegd. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut had het kwaliteitskader al op de Meerjarenagenda geplaatst, omdat de ontwikkeling ervan eerder was vastgelopen. Nu moet de inzet van de zogenaamde doorzettingsmacht van het Zorginstituut ervoor zorgen dat het hele kwaliteitskader medio 2019 is afgerond, zodat het in het Register kan worden opgenomen.

Deadline gemist

De partijen die betrokken zijn bij de cosmetische geneeskunde, zijn met ondersteuning van het Zorginstituut eerst aan de slag gegaan met het opstellen van een Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde. In juni 2018 is er inhoudelijke overeenstemming bereikt over dit kwaliteitskader en is door de partijen vastgesteld wat zij gezamenlijk verstaan onder goede cosmetische zorg. Daarna hebben partijen gewerkt aan de bij het kwaliteitskader behorende bekwaamheidseisen, maar daarover is echter voor 1 december 2018 geen overeenstemming bereikt.

Doorzettingsmacht

Daardoor is het eind vorig jaar niet gelukt om het complete kwaliteitskader aan te bieden voor opname in het openbare Register van het Zorginstituut. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloot daarom om de regie op de afronding over te nemen. Als betrokken partijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Dat betekent dat het Zorginstituut deels of geheel de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct op te stellen en aan te bieden voor opname in het openbare Register.

Consultatie

De relevante partijen worden bij de totstandkoming op verschillende momenten geconsulteerd. De Kwaliteitsraad begint de ontwikkeling niet opnieuw, maar sluit zoveel mogelijk aan op wat partijen al hebben ontwikkeld. Naar verwachting is het complete kwaliteitskader halverwege dit jaar gereed.

Door: Redactie Nationale Zorggids