Logo_reumanederland_logo

ReumaNederland vindt de situatie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek zeer triest. Mensen met reuma zijn hier enorm de dupe van en hebben recht op een tijdige en goede behandeling in hun eigen regio. Gezien de lange wachttijden in Friesland, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. ReumaNederland reageert hiermee op het bericht dat een ruzie tussen zorgpersoneel op de afdeling reumatologie heeft geleid tot een patiëntenstop die inmiddels al zes maanden duurt. 

De problemen op de polikliniek in het ziekenhuis in Sneek spelen sinds enkele jaren. In 2016 sprak de bedrijfsarts al over slechte verhoudingen tussen de zorgverleners. “In de afgelopen maanden heb ik opnieuw medewerkers op mijn spreekuur gehad, die erg veel werkgerelateerde klachten ervaren vanwege de spanningen binnen deze afdeling”, aldus de bedrijfsarts in een zeven maande oude brief. Niet alleen een reumatoloog zit ziek thuis, maar ook een verpleegkundig reumaconsulent kon de situatie niet meer aan. Zij is inmiddels definitief vertrokken.

ReumaNederland sprak begin dit jaar al haar zorgen uit over wachttijden voor reumatologie in Friesland. Geen enkele instelling in Friesland voldoet momenteel aan de wettelijke maximale wachttijd van vier ­weken. Dat er nu ook een patientenstop in het Antonius Ziekenhuis is, maakt de situatie extra schrijnend. 

Door: redactie Nationale Zorggids