Normal_leger

Via www.defensiemeldpuntburnpits.nl zijn sinds 4 februari gezondheidsklachten te melden, die mogelijk veroorzaakt zijn door rook van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden, zoals Afghanistan, allerlei  afval verbrand. Het meldpunt is ook bereikbaar via: 06-58076647. Dit meldt Rijksoverheid. 

Medische dossiers vallen onder medisch geheim

Defensie heeft nog geen inzicht in de omvang en aard van gezondheidsklachten. Dat komt doordat gezondheidsklachten, die zijn opgenomen in medische dossiers, onder medisch geheim vallen. Defensie kan die informatie dus niet bij een huisarts of militaire arts opvragen.

(Voormalig) defensiepersoneel kan bij het meldpunt terecht met gezondheidsklachten, die vermoedelijk het gevolg zijn van burnpitgassen. Het meldpunt is ook bedoeld om andere informatie aan door te geven die helpt de gevolgen van burnpits in kaart te brengen.

Anonieme klachteninventarisaite

Het meldpunt is geopend in opdracht van de minister van Defensie, maar is bij het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondergebracht. Het CAOP inventariseert de klachten, maar deelt geen persoonsgegevens. Meldingen zijn dus anoniem, tenzij de melder toestemming geeft de gegevens te delen met Defensie.

 
CAOP rapporteert aan Defensie over waar, hoe of wanneer medewerkers met burnpits in aanraking zijn gekomen, over de hoeveelheid, aard en omvang van de klachten en over de leeftijdsgroepen van de melders en of het mannen of vrouwen betreft.
 
De minister van Defensie kan eventueel opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van burnpits. Of dat gebeurt, wordt onder meer bepaald aan de hand van de meldingen bij het CAOP.

Het meldpunt is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Door: redactie Nationale Zorggids