Normal_onderzoek_-_amsterdam_umc

De AMC Foundation en het Amsterdam UMC krijgen de komende vijf jaar een schenking van 1 miljoen euro per jaar voor een ‘uniek en gewaagd’ initiatief. Met deze schenking van de VriendenLoterij kan de foundation met het Amsterdam UMC de kennis en kunde bij elkaar brengen voor het zelf maken van medicijnen (magistrale bereiding) en voor het toegankelijk maken en houden van medicijnen, en die kennis delen met andere daarin geïnteresseerde partijen in het land. Dit melden VriendenLoterij, AMC Foundation en Amsterdam UMC in een gezamenlijk persbericht. 

Amsterdam UMC hoopt samen met ziekenhuizen en apothekers in Nederland tot handzame kennis te komen over de wet- en regelgeving rondom beschikbaarheid van (wees)geneesmiddelen voor zeldzame ziekten en over de mogelijkheden van magistrale bereiding.

Medicijnen niet beschikbaar of extreem duur

Mensen met een zeldzame ziekte zijn afhankelijk van medicijnen. Deze zijn soms niet beschikbaar, of zo duur dat ze niet vergoed worden. Soms is een medicijn extreem duur terwijl deze ook voor een veel lagere prijs beschikbaar gesteld kan worden. En soms kan onduidelijkheid over de effectiviteit van een middel ervoor zorgen dat deze pas laat of zelfs niet op de markt komt. De beschikbare kennis over (wees)geneesmiddelen blijkt bovendien versnipperd en slecht toegankelijk voor onderzoekers, artsen en patiënten.

In een kennisplatform voor toegankelijkheid van (wees)geneesmiddelen brengt Amsterdam UMC drie pijlers samen: magistrale bereiding van medicijnen, onderzoek naar wet- en regelgeving en kennisdeling met alle betrokken partijen. 

Door: Nationale Zorggids