Normal_gevangenis

Het RIVM heeft geen aanwijzingen gevonden voor extra gezondheidsrisico’s bij gevangenissen door het werken met verduurzaamd hout. Medewerkers en gedetineerden hebben in het verleden in een aantal gevangenissen gewerkt met hout dat met de mogelijk kankerverwekkende stof chroom-6 geïmpregneerd was. Uit luchtmetingen blijkt dat de wettelijke grenswaarden hiervoor niet zijn overschreden. Er komt dan ook geen vervolgonderzoek. Dit meldt RIVM. 

Augustus vorig jaar ontving het RIVM de opdracht van minister Dekker van Rechtsbescherming om verkennend onderzoek te doen naar blootstelling aan chroom-6 in gevangenissen. Op arbeidszalen in een aantal gevangenissen werd namelijk gewerkt met hout, dat voor een deel was geïmpregneerd met chroom-6. Het ging om het monteren van tuinschermen en tuinpoorten.

Tijdens het machinaal bewerken van het hout zou houtstof met chroom-6 in de lucht terecht kunnen zijn gekomen. De Arbo-organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) liet tussen 2014 en 2017 metingen in de lucht verrichten en kreeg de indruk dat de geldende grenswaarden voor chroom-6 in de lucht waren overschreden. Het RIVM heeft in opdracht van de minister na onderzoek geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de toen geldende grenswaarde is overschreden. De beschikbaar gestelde documenten, de gemelde gezondheidsklachten en de aard van de klachten geven volgens het RIVM geen aanleiding voor vervolgonderzoek.

Het DJI zou bovendien alert en proactief hebben gehandeld toen bleek dat partijen hout na gemaakte afspraken toch chroom-6 bleken te bevatten. DJI heeft toen direct maatregelen genomen, zodat voortaan met chroomvrij hout gewerkt kan worden. 

Door: Nationale Zorggids