Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep

Patiënten die kampen met de griep, hebben soms een schimmelinfectie in de longen die levensgevaarlijk kan zijn. Van de zeer ernstige griepgevallen die bij het UMCG binnenkwamen, zijn vijf patiënten overleden aan de schimmel die aspergillus heet. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens arts-microbioloog Claudy Oliveira dos Santos van het UMCG neemt het aantal patiënten met een ernstige longinfectie tijdens het griepseizoen 2015/2016 langzaam toe. “Al zou dat ook kunnen komen doordat we het tegenwoordig beter kunnen vinden”, zegt ze tegen het Dagblad van het Noorden.

Tussen de 10 en 20 procent van de ernstige grieppatiënten op de spoedeisende hulp loopt het risico op een besmetting met de aspergillus-schimmel. Het komt niet vaak voor, maar af en toe weet de schimmel zich ook op het hart te vestigen. 

Door: Nationale Zorggids