Normal_stethoscoop_telefoon

E-health kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek. In de zorg bestaan al veel e-health-toepassingen, maar vaak nog op kleine schaal. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek door het mogelijk te maken deze toepassingen breder in te zetten, zodat mensen bijvoorbeeld zorg thuis kunnen krijgen en niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven. Dit meldt de NZa. 

Voor patiënten met astma of COPD kan e-health helpen de zorg minder belastend te maken. Bijvoorbeeld doordat patiënten thuis gemonitord kunnen worden of digitaal kunnen overleggen met hun behandelaar. Nu is het in de bekostiging soms niet lonend om bestaande zorg te vervangen voor zorg ondersteund door e-health-toepassingen. Verzekeraars en aanbieders kunnen bijvoorbeeld ook een vast bedrag per patiënt afspreken voor bepaalde behandelingen waarbij juist zorg dichtbij een plek krijgt. Het ministerie van volksgezondheid en de NZa overwegen om met partijen in de zorg samen een overzicht op te stellen voor zulke innovatieve contracten.

Digitale foto's voorleggen aan dermatoloog

Zo willen de NZa bijvoorbeeld ook stimuleren dat huisartsen digitale foto’s van huidaandoeningen bij patiënten voorleggen aan de dermatoloog in een ziekenhuis. De patiënt hoeft dan niet meer speciaal naar het ziekenhuis voor een consult bij de dermatoloog en kan bij zijn eigen huisarts terecht. Door het tarief vrij te geven voor het beoordelen van foto’s door een dermatoloog op verzoek van de eerste lijn, maakt het in de bekostiging niet meer uit of de patiënt zich bij de huisarts of direct in het ziekenhuis meldt. 

Aandacht voor mogelijkheden e-health

De NZa blijft samen met het ministerie van volksgezondheid en andere overheidspartijen de komende tijd aandacht vragen voor de mogelijkheden die e-health biedt voor goede en betaalbare zorg. Zo zal het in de reguliere gesprekken met verzekeraars en zorgkantoren gericht vragen hoe zij bij de zorginkoop e-health en andere innovatieve zorg bevorderen. 

Door: Nationale Zorggids