Normal_medicijnen__antibiotica

Antibioticaresistentie is een steeds groter probleem, maar in Nederland zijn de sterftecijfers door resistente bacteriën nog niet hoger dan de sterftecijfers door niet-resistente bacteriën. Artsen schrijven hier namelijk relatief weinig antibiotica voor. Dit meldt NOS. 

Een te veel aan antibiotica kan namelijk leiden tot resistentie. Ofwel, ongevoeligheid voor de medicijnen. In Nederland zijn er gevallen van antibioticaresistentie, maar op een ander niveau dan elders in de wereld. “Voor die vormen hebben we nog altijd goede antibiotica voorhanden. Bovendien zorgen de microbiologische laboratoria in Nederland voor een snelle diagnose en krijgen mensen die een infectie hebben met een resistentie bacterie heel snel de juiste antibiotica”, legt microbioloog Wouter Rottier van het UMC Utrecht uit.

Ziekenhuizen hebben bovendien strikte protocollen voorafgaand aan opnames. Patiënten worden gevraagd naar eventuele opnames in het buitenland en als zij daar bevestigend op antwoorden komen zij in isolatie te liggen. Pas als blijkt dat zij geen resistente bacterie meedragen, of virussen uit het buitenland hebben meegenomen, worden ze op de afdeling geplaatst. 

Door: Nationale Zorggids