Normal_ambulance_3

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe bedragen voor de subsidie (beschikbaarheidbijdrage) voor de Mobiele Medische Teams (MMT) met traumahelikopter en voertuig vastgesteld. De bedragen gelden vanaf 1 januari 2019. Dit meldt NZa.

In Nederland zijn vier parate teams gevestigd die 24/7 en binnen twee minuten per helikopter of voertuig in actie kunnen komen. Een team bestaat uit een gespecialiseerd verpleegkundige, medisch specialist en een piloot of chauffeur. Voordat de patiënt per ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd, levert het MMT ter plaatse medisch-specialistische zorg. De teams zijn gevestigd nabij de traumacentra van Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast zijn er twee beschikbare teams in Enschede en Utrecht die binnen 25 minuten na aanname van de melding per auto onderweg zijn om medische assistentie te kunnen leveren. Per jaar worden deze teams in totaal zo’n 6.000 keer ingezet.

Eenvoudigere subsidie

De NZa onderzocht de kosten van deze teams. Ze heeft hiervoor nauw samengewerkt met  de betrokken instellingen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn een aantal onderdelen van de subsidie vereenvoudigd. Ook is samen met de centra gekeken naar de opleidingen en oefeningen om ervoor te zorgen dat  de teams ook in de toekomst over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.

Mentale ondersteuning

Vanaf 1 januari 2019 bevat de subsidie ook een  vergoeding voor het vervoeren en toedienen van bloed aan de patiënt door het MMT. Ook biedt de subsidie vanaf nu ruimte voor professionele mentale ondersteuning, vanwege de specifieke omstandigheden waarmee de teams dagelijks te maken krijgen.

Door: Nationale Zorggids