Normal_contract

Utrechtse zorgaanbieders kunnen binnenkort van de gemeente enkele vragen verwachten over zwijgcontracten aldaar. De gemeente Utrecht wil uitzoeken of zorginstellingen waarmee het samenwerkt de afgelopen paar jaar een zwijgcontract hebben opgesteld. Dit meldt NU.nl. 

Hoewel de gemeente niet verwacht dat Utrechtse instellingen zwijgcontracten zijn aangegaan met patiënten of familieleden van patiënten, wil het van aanbieders waarmee het samenwerkt weten of zij ooit met zwijgcontracten hebben gewerkt. Mocht dit zo zijn, dan zal de gemeente hiervan een melding maken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Zwijgcontracten zijn overeenkomsten tussen personen en zorginstellingen met één of meerdere afspraken die een belemmering vormen voor openheid en transparantie in de zorg. In zwijgcontracten wordt regelmatig gesproken over zwijggeld of een mediaverbod. 

Door: Nationale Zorggids