Normal_ziekenhuisbed_ziekenhuis

De jaarlijkse griepepidemie is hardnekkig en houdt  Nederland in zijn greep. Veel grieppatiënten hebben ziekenhuiszorg nodig. Dat betekent dat er minder bedden in ziekenhuis Maastricht UMC+ beschikbaar zijn voor de geplande behandelingen en dat er operaties uitgesteld moeten worden. Patiënten voor wie dat geldt, worden hierover persoonlijk benaderd. Dit meldt Maastricht UMC+.

Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen gaat overigens gewoon door, maar patiënten die op de wachtlijst staan, zullen in sommige gevallen langer moeten wachten. Uitstel van behandeling is alleen aan de orde als het medisch verantwoord is. Dit neemt niet weg dat het erg vervelend is als de wachttijd langer is dan voorzien en een geplande en voorbereide behandeling of opname wordt afgezegd. Behandelingen die niet kunnen wachten, gaan altijd door.

De beddensituatie wordt zorgvuldig van dag tot dag bekeken. De behandelingen worden zodanig ingepland dat zoveel mogelijk patiënten geholpen kunnen worden.  

Door: Nationale Zorggids