Normal_darmen

Ieder jaar in maart is het darmkankermaand. De maand waarin aandacht wordt gevraagd voor de ziekte, signalen en de risicofactoren. De Maag Lever Darm Stichting reist dit jaar met een opblaasbare darm langs de Nederlandse ziekenhuizen om hier voorlichting over te geven. Dit meldt MLDS. 

Darmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker. In Nederland kregen in 2016 maar liefst 15.427 mensen darmkanker. In 2015 overleden er ruim 5.100 mensen aan deze ziekte. Hiermee staat darmkanker op de tweede plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden.

70 procent van de Nederlanders gaf in 2016 bovendien aan slecht op de hoogte te zijn van signalen en risico’s van darmkanker. Ongeveer 50 procent van de destijds ondervraagden wist te benoemen dat poep in de ontlasting een aanwijzing kan zijn. 40 procent wist dat ongemakken in de buik een signaal kan zijn en veranderende stoelgang wist 28 procent te benoemen. 25 procent van de respondenten kon geen enkel alarmsignaal opnoemen.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

In 2014 startte het RIVM met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit is gefaseerd ingevoerd tussen 2014 en 2019. Uiteindelijk worden alle mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar hiervoor iedere twee jaar uitgenodigd.

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek geven sinds 2014 steeds meer mensen aan ontlastingsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij de sterkste toename zit bij de leeftijdsgroepen waarop het bevolkingsonderzoek zich richt. Jongere mensen laten ook wel eens een occultbloedtest uitvoeren, maar minder vaak (2 tot 8 procent). Bovendien is er bij hen geen toename sinds 2014.

Colonoscopie 

Bloed in de ontlasting kan te maken hebben met darmkanker, maar er zijn ook andere oorzaken. Een colonoscopie, inwendig onderzoek van de dikke darm, is een methode om daarover uitsluitsel te geven. In 2017 gaf 3 procent van de bevolking aan in het afgelopen jaar een colonoscopie te hebben laten uitvoeren. Nog eens 16 procent gaf aan dat dit langer geleden weleens is gedaan. 

Door: Nationale Zorggids