Normal_apotheek

De fabrikant van het epilepsiemedicijn Vimpat hanteert een quotum voor de verstrekking van het medicijn, waardoor het kan voorkomen dat Vimpat soms niet leverbaar is. Dit doet de fabrikant om handel tegen te gaan. Dit meldt Radar.

Het probleem is dat zodra een groothandel niet meer kan leveren - terwijl een apotheker meer Vimpat nodig heeft - de verhoogde vraag ernaar pas na enkele maanden geleverd kan worden. Apothekers kunnen het onderling medicijnen uitwisselen, maar er is geen garantie dat ze altijd leverbaar zijn.

Fabrikanten doen soms ook aan parallelexport, waarbij medicijnen niet naar Nederland maar naar een ander land worden geëxporteerd. Omdat Nederland relatief lage medicijnprijzen hanteert, wil het nog wel eens voorkomen dat een middel daarom naar een ander EU-land gaat. Of dit ook voor Vimpat geldt is niet duidelijk.

Als het aan hoogleraar Evaluatie Gezondheidszorg Carin Uyl-de Groot ligt, komt de politiek in actie. Momenteel is er nog vrij weinig bekend over parallelimport- en export in Nederland en om de situatie  in kaart te krijgen, is hierover meer informatie nodig. 

Door: Nationale Zorggids