Normal_bruno_bruins

DSW-bestuursvoorzitter Chris Oomen en kinderarts Edmond Rings en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, Ernst Kuipers, zeiden onlangs in een artikel van Zorgvisie dat het advies van de Gezondheidsraad over protontherapie voor kinderen politiek gekleurd was. Reden voor CDA-Kamerlid Joba van den Berg om hierover Kamervragen te stellen aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Bruins laat weten dat de Gezondheidsraad secuur te werk is gegaan en een goede onderbouwing heeft gegeven voor het advies om kinderen met kanker naar het protonencentrum in Groningen te sturen. Dit meldt Zorgvisie. 

Volgens Oomen, Rings en Kuipers is het protonencentrum in Delft prima geschikt voor kinderen met kanker. De commissie die hiernaar onderzoek deed oordeelde echter anders. Daar zit volgens de mannen iets achter. Zo zou de voorzitter van de commissie niet onafhankelijk genoeg zijn en is de commissie vergeten te vragen naar de mening van kinderartsen, -anesthesiologen, en -intensivisten in de Randstad. Bruins weerspreekt alle aantijgingen en zegt dat de commissie over voldoende kennis beschikt, vooral gezien het kleine expertgebied dat protontherapie beslaat.

Het protoncentrum in Delft staat op het terrein van de TU Delft, terwijl het centrum in Groningen op het terrein van het UMCG staat. De Gezondheidsraad zegt in haar advies dat het centrum ‘ hospital-based moet zijn’, maar Ernst Kuipers van het Erasmus MC kan zich daar niet in vinden. “Vrijwel overal op de wereld staan protonencentra apart van het ziekenhuis. Het gaat namelijk om de grootste medische apparatuur; zo’n apparaat is wel twee verdiepingen hoog. Dat is lastig in een ziekenhuis in te bouwen. De situatie in Delft verschilt niet van die in Groningen”, aldus Kuipers in Zorgvisie.

Door: Nationale Zorggids