Normal_arts_doker_doktersjas_stethoscoop

De herverdeling van zorgtaken in het ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren de zorg voor patiënten verbeterd. Maar de effecten hiervan op de betaalbaarheid van de zorg blijven achter. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in de monitor taakherschikking, waarin het keek naar wat de komst van verpleegkundig specialisten en physician assistants betekend heeft binnen de medisch-specialistische zorg. Dit meldt de NZa. 

Als iemand als patiënt het ziekenhuis binnenkomt, is de medisch specialist vaak verantwoordelijk voor de behandeling. Maar medisch specialisten hoeven niet alle medische handelingen zelf uit te voeren. Speciaal opgeleid personeel, zoals de verpleegkundig specialist en physician assistant, neemt sommige handelingen van hen over en is hier ook medisch verantwoordelijk voor. De medisch specialist kan zich zo richten op complexe handelingen. Zo komt er meer aandacht en tijd voor de patiënt.

De NZa ziet dat de inzet van deze beroepsgroepen de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg verbetert. Maar taakherschikking heeft ook als doel om de zorg betaalbaar te houden. Hier ziet het echter nog niet genoeg ontwikkelingen. Daarom komt de Zorgautoriteit met een aantal actiepunten die samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders uitgewerkt en in de praktijk gebracht moeten worden.

Taakherschikking onderdeel van zorginkoop

Het blijkt dat in de registratie lang niet altijd duidelijk is wanneer een verpleegkundig specialist of physician assistant zorg heeft geleverd. Een volledig inzicht in de rol van taakherschikkers is belangrijk. Zonder deze informatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier geen goede (prijs)afspraken over maken. In de contractonderhandeling komt taakherschikking nu nauwelijks aan bod. Taakherschikking moet daarom duidelijker op de agenda komen.

Beleid en cultuur

Zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten op organisatieniveau meer aandacht hebben voor taakherschikkers. Het is belangrijk dat deze organisaties open staan voor de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants. Ook moeten ze hier passend beleid voor maken. Dit ontbreekt nu. De NZa adviseert zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere belanghebbenden met elkaar over taakherschikking in gesprek te gaan.

Door: Nationale Zorggids