Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

De zorg in het ziekenhuis voor mensen met dementie is ondermaats. Dat concludeert Alzheimer Nederland naar aanleiding van onderzoek onder mantelzorgers. Slechts vier van de tien mantelzorgers beveelt hun ziekenhuis aan voor mensen met  dementie. Dit, terwijl naar schatting één op de drie ziekenhuisbedden wordt bezet door iemand met dementie. Gemiddeld liggen mensen met dementie elf tot veertien dagen in het ziekenhuis, meldt Alzheimer Nederland. 

In veel ziekenhuizen wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een patiënt dementie heeft, zo blijkt uit het onderzoek. Klachten worden niet herkend en medicatie en vrijheidsbeperking worden te snel toegepast bij gedragsproblemen. Dit kan leiden tot langzamere genezing, complicaties, heropnames of zelfs achteruitgang in de gezondheid.

Volgens Alzheimer Nederland is "de juiste zorg op de juiste plek in het ziekenhuis nog ver te zoeken voor mensen met dementie in het ziekenhuis. Daar moet snel iets aan gebeuren, want het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren alleen maar toe, ook in het ziekenhuis".

Mantelzorgers onvoldoende betrokken

Uit het onderzoek blijkt ook dat mantelzorgers onvoldoende betrokken zijn bij beslissingen over de zorg voor hun naaste. Maar er wordt vaak wel van hen verwacht dat zij meehelpen in de zorg, met verdere overbelasting tot gevolg. Ook de overdracht na het ziekenhuisontslag laat te wensen over. De casemanager dementie, het aanspreekpunt voor de zorg thuis, wordt bij slechts 39 procent van de mantelzorgers geïnformeerd over de ziekenhuisopname.

Volgens de patiëntenorganisatie is "bij ontslag in het ziekenhuis een warme overdracht naar huis noodzakelijk, juist omdat de zorgbehoefte vaak wijzigt of intensiveert. Het is daarom belangrijk dat ziekenhuizen beter gaan samenwerken met casemanagers, thuiszorgorganisaties en mantelzorgers". 

Concrete aanbevelingen

Alzheimer Nederland heeft concrete aanbevelingen opgesteld voor de zorg voor mensen met dementie in ziekenhuizen, waaronder: betrek een geriater, maak een passend zorgplan, markeer een patiënt met dementie in het elektronisch patiëntendossier en vergroot de kennis van ziekenhuismedewerkers. “Simpele aanpassingen in het ziekenhuis betekenen een wereld van verschil voor mensen met dementie en hun naasten. Wij roepen ziekenhuizen dan ook op snel aan de slag te gaan met onze oplossingen.’’

Door: Nationale Zorggids