Normal_handen_wassen

Desinfecterende middelen voor handen of het huishouden bevatten stoffen die werkzaam zijn tegen micro-organismen. Voor een goede hygiëne en het voorkomen van infecties is het gebruik van deze middelen meestal niet nodig, zegt het RIVM. Daarom adviseert het instituut om schoon te maken of handen te wassen met water en zeep. Dit is in de meeste gevallen voldoende. In enkele gevallen kan het gebruik van desinfecterende middelen wel aangeraden worden door een arts of specialist. Dit meldt RIVM. 

In 2011 en 2016 heeft de Gezondheidsraad adviesrapporten uitgegeven over het zorgvuldig gebruik van desinfecterende middelen. Op basis van deze rapporten heeft het RIVM een webpagina en informatieve flyer ontwikkeld, waarin adviezen staan voor persoonlijke hygiëne en voor het gebruik van desinfecterende middelen in het huis.

Slechte score voor handdesinfectiemiddelen in Nederland

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze week haar onderzoek gepubliceerd of handdesinfectiemiddelen voldoen aan de wettelijke eisen. Slechts zes van de 47 onderzochte producten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 60 procent is officieel niet toegelaten voor gebruik omdat de werkzaamheid en veiligheid niet is getoetst. Ook ontbreken verplichte waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en zijn gebruiksvoorschriften onjuist of ontbreken deze.

Door: Nationale Zorggids