Normal_rss_entry-178790

Defensie heeft geen hard bewijs gevonden dat er een relatie bestaat tussen gezondheidsklachten en rook van burnpits, kuilen in de open lucht waar tijdens missies tijdelijk afval wordt verbrand. Dat meldt minister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer. Er hebben zich 278 mensen bij het meldpunt voor burnpits gemeld.

Bestudering van 46 publicaties en rapporten over burnpits geeft "geen eenduidig beeld" dat er een verband bestaat. Op verzoek van Defensie gaat een extern instituut er nog eens naar kijken. Verder gaat het ministerie de gezondheid van haar werknemers structureel in de gaten houden om zo meer te weten te komen over mogelijke effecten van missies op de gezondheid van militairen.

Het aantal meldingen (278) komt overeen met 0,3 procent van het totaal aantal uitgezonden militairen. Hiervan heeft 28 procent zich gemeld vanwege gezondheidsklachten. In totaal geeft 71 procent van de melders aan zich zorgen te maken. Het overgrote deel van de melders (69 procent) werkt nog bij Defensie.

Door: ANP