Normal_normal_lichaam_copd_long_longziekte

Patiënten met ernstige longinfecties hebben niet altijd antibiotica nodig ter bestrijding van hun klachten. In Noordwest Ziekenhuisgroep wordt voortaan op grond van een bloedtest bepaald welke mensen er baat bij zullen hebben, en welke niet. Hierdoor kan het antibioticagebruik onder de patiëntengroep met vijftien procent worden teruggebracht. Dit is de uitkomst van een driejarig onderzoek dat is verricht onder leiding van longarts Wim Boersma. Dit meldt Noordwest Ziekenhuisgroep. 

Niet alleen afgaan op kleur

Het gaat om patiënten met een ernstige vorm van de longziekte COPD die wegens verslechtering van hun klachten in het ziekenhuis worden opgenomen. "Tot nu toe waren de kleur van het opgehoeste slijm en het verhaal van de patiënt de criteria voor het al dan niet voorschrijven van antibiotica", vertelt Wim Boersma.

Uit eerder onderzoek van zijn team was echter al gebleken dat de kleur van het slijm niet alles zegt. "We hadden behoefte aan een meer objectieve bepaling, en die hebben we gevonden in de meting van het CRP-gehalte in het bloed. CRP is een eiwit dat de mate van een ontsteking in het lichaam aangeeft. Ons uitgangspunt was dat onder een CRP-waarde van 50 geen antibiotica nodig zou zijn en daarboven wél. Of dat klopt, hebben we onder 220 merendeels Alkmaarse patiënten onderzocht."

15 procent minder antibiotica

De uitkomst is dat op basis van de CRP-meting gemiddeld vijftien procent minder antibiotica kan worden voorgeschreven. Boersma: "Een duidelijke reductie, uiteraard zonder dat dit leidt tot meer klachten of een gecompliceerder verloop van de ziekte. Vaak gaat het om een virusinfectie - en die moet uitgeziekt worden. Antibiotica helpen daar niet bij."

Aanpassing richtlijn

Boersma verwacht dat de landelijke richtlijn die uitgaat van standaard antibiotica wordt aangepast. "We worden ons steeds bewuster van het resistentiegevaar. Bovendien hebben patiënten nogal eens last van bijwerkingen. Overigens vind ik niet dat je helemaal geen antibiotica meer moet geven. Belangrijk is dat je het op goede gronden doet - en ons onderzoek draagt daar in belangrijke mate aan bij."

Door: Nationale Zorggids