Normal_koffer__zorg__ziekenhuis

De zorg voor mensen met een trombosebeen of een longembolie kan waarschijnlijk nog beter, blijkt uit een recent Zinnige Zorg-rapport van Zorginstituut Nederland. Bijvoorbeeld bij het stellen van de diagnose, het bepalen van de duur van de behandeling en het omgaan met antistollingsmedicijnen in het ziekenhuis. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Verbeterpunten in het zorgtraject

Samen met patiëntenverenigingen en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut gekeken naar mogelijke verbeterpunten in het zorgtraject van mensen met een trombosebeen of longembolie. Daarom zet het Zorginstituut samen met deze betrokkenen vervolgonderzoek op om te bevorderen dat de zorg op bepaalde punten nog beter wordt.

Een trombosebeen of longembolie kan namelijk (soms vermijdbare) ernstige gevolgen hebben. Als een longembolie niet op tijd wordt vastgesteld, kan iemand aan de aandoening overlijden. Na trombose of longembolie kunnen klachten blijven bestaan. En het gebruik van antistollingsmedicatie heeft ook een keerzijde. Jaarlijks zijn er minstens zesduizend ziekenhuisopnames vanwege een ernstige bloeding.

Bloedstolsel als oorzaak

Een bloedstolsel in de aderen is de oorzaak van een trombosebeen of longembolie. Het vormt zich vaak in het onderbeen. Mensen krijgen klachten van het been, zoals pijn en zwelling. Zo’n stolsel kan ook doorschieten naar de longen en zo een longembolie veroorzaken. Dit kan plotseling opkomende kortademigheid of pijn bij het ademhalen veroorzaken. Jaarlijks melden zich rond de 17.000 nieuwe patiënten met een trombosebeen of longembolie in de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis. In 2015 waren er ruim 24.000 volwassenen voor trombose onder behandeling in het ziekenhuis, waarvan meer dan 10.000 met (ook) een longembolie.

Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg’ te bevorderen. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Elke verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt.

Door: Nationale Zorggids