Normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Bij patiënten met grote en diepe brandwonden is het snel operatief verwijderen van het verbrande weefsel en het transplanteren van gezonde huid wereldwijd de standaard behandelmethode. Nieuw promotieonderzoek toont aan dat een operatie niet altijd noodzakelijk is. Dit meldt de Nederlandse Brandwondenstichting. 

"Bij gemiddeld diepe brandwonden, die genezen binnen 14 tot 21 dagen, resulteert een operatie niet in een kortere genezingsduur of betere lange termijn littekenkwaliteit. In tegenstelling tot wat tot nu toe werd gedacht is een conservatieve behandeling (speciale crèmes of andere wondbedekkers) bij dit soort brandwonden een betere methode",  concludeert Harold Goei in zijn proefschrift ‘Modern Burn Treatment and Outcome Assessment'.

Relatie tussen genezingsduur en littekenkwaliteit 

Er is een relatie tussen de genezingsduur van een brandwond en de littekenkwaliteit. Goei: "Bekend was al dat brandwonden die binnen 14 dagen genezen geen operatie behoeven en meestal geen littekens veroorzaken. Daarentegen leiden brandwonden die pas na 21 dagen genezen nagenoeg altijd tot littekens. Deze brandwonden worden geopereerd om de genezingsduur te verkorten en zo de littekenkwaliteit te verbeteren. Niet bekend was wat de uiteindelijke kwaliteit is van littekens veroorzaakt door brandwonden  met een verwachte genezingsduur tussen de 14 en 21 dagen (intermediate). Ook was niet bekend of een operatie bij deze categorie noodzakelijk is." 

Opereren resulteert niet altijd in betere littekenkwaliteit

"Uit mijn onderzoek blijkt dat een behandeling met speciale crèmes of andere wondbedekkers zowel bij oppervlakkige als bij intermediate diepe brandwonden een goede behandelmethode is’’, concludeert Harold. "Een operatieve behandeling is bij deze wonden niet noodzakelijk en zal mogelijk juist tot extra littekenvorming leiden. Aangezien de grootte, het aantal en de kwaliteit van littekens grote invloed hebben op het lichamelijk en psychisch functioneren van een patiënt, is het belangrijk om wanneer dit niet noodzakelijk is een operatie te voorkomen.’’ 

Door: Nationale Zorggids