Normal_arts_dokter_hartslag_controle_ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een kostprijsonderzoek in de medisch-specialistische zorg (msz). Voor dit onderzoek vraagt de NZa kostprijsgegevens uit 2018 op bij zorginstellingen die medisch-specialistische zorg in het gereguleerde segment leveren. Zorgaanbieders die gevraagd zijn mee te doen zijn inmiddels al per brief geïnformeerd. De uiterste aanleverdatum is 1 september 2019. Dit meldt NZa. 

De NZa wil passende maximumtarieven vaststellen. Daarom vraagt het jaarlijks kostprijsgegevens uit in de medisch-specialistische zorg. Op basis van de aangeleverde gegevens worden de maximumtarieven voor het gereguleerde segment herijkt.

Nieuwe opzet

Vorig jaar zijn geen kostprijzen uitgevraagd. Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders heeft de NZa in 2018 de opzet van het onderzoek verbeterd. Dit leidde tot extra richtlijnen voor de kostprijsberekening en een aanpassing van het aanleverformat.

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden in de  informatiekaart ’Wijzigingen kostenonderzoek medisch-specialistische zorg’. In 2020 vraagt de NZa opnieuw kostprijzen uit, dan over het boekjaar 2019. Op basis van de aanleveringen dit jaar wordt bekeken of de opzet voor het onderzoek volgend jaar nog aangepast moet worden.

Door: Nationale Zorggids