Normal_regen_wateroverlast

Na zware regenval kan in stedelijke gebieden wateroverlast ontstaan. Direct contact met dit water leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Dit soort regenval wordt in de toekomst steeds meer verwacht. Het RIVM vroeg bijna 1.200 personen naar symptomen van maag-darm- en luchtweginfecties na wateroverlast. Dit meldt RIVM.

Door klimaatverandering wordt verwacht dat Nederland vaker te maken krijgt met intensievere regenval. Wanneer de afwatering dit water niet kwijt kan, overstroomt het riool. Hierdoor kan het overstromingswater verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Dit kan vooral in stedelijke gebieden tot overlast leiden.

Maag-darm- en luchtweginfrecties

Het RIVM onderzocht welke risico’s dit met zich mee brengt voor de volksgezondheid. Personen die in aanraking kwamen met het overstromingswater bleken vaker last te hebben van maag-darm- en luchtweginfecties dan personen die dit niet hadden. Het is daarom belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van de gezondheidsrisico’s van contact met overstromingswater.

Verschijnselen van infectieziekten

De onderzoekers onderzochten plekken met wateroverlast op basis van 112-meldingen. Hierna werd aan de bewoners gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Deze gingen over de verschijnselen van infectieziekten in de periode na de wateroverlast. Er waren ook vragen over het soort activiteit waardoor mensen contact hadden met het overstromingswater.

Door: Nationale Zorggids