Normal_spuit_medicijnen

De Hersenstichting en Stichting MS Research kennen samen 235.751 euro toe aan het multiple sclerose (MS-)onderzoek van Joep Killestein en Zoé van Kempen, beide verbonden aan het MS Centrum Amsterdam. Door het nieuwe onderzoek hoeven mensen met MS minder vaak aan het infuus voor het toedienen van het MS-medicijn natalizumab. Het resultaat is dat patiënten minder kans op ernstige complicaties hebben, minder vaak naar het ziekenhuis hoeven en de zorg efficiënter ingericht is. Dit meldt de Hersenstichting. 

Killestein, neuroloog, en Van Kempen, neuroloog in opleiding bij Amsterdam UMC-locatie VUmc, deden met steun van de Hersenstichting al eerder onderzoek naar de dosering van natalizumab, één van de effectiefste ziekte-remmende medicijnen voor MS. Uit dat onderzoek blijkt dat bij ruim 80 procent van de mensen met MS een behandeling met minder natalizumab-infusen even effectief is.

“De behandeling van MS is al jaren gestandaardiseerd voor alle patiënten”, zegt Killestein. “Met dit nieuwe onderzoek willen we de volgende stap zetten in het behandelen van deze ziekte en naar een gepersonaliseerd behandelingstraject toewerken om het leven van mensen met MS te verbeteren.”

Methode en impact

Tijdens de studie wordt er op basis van de hoeveelheid medicijn in het bloed gekeken of de patiënt op het standaard vier-wekenschema moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een vijf-, zes-, zeven- of achtwekenschema. “Je kunt je voorstellen dat wanneer iemand één keer in de acht weken medicatie krijgt toegediend, in plaats van één keer in de vier weken, de kans op bijwerkingen en complicaties wordt verkleind”, aldus Van Kempen.

Tevens wordt de zorg efficiënter ingezet waarbij er jaarlijks zes miljoen euro op dagbehandelings- en medicatiekosten kan worden bespaard wanneer alle patiënten in Nederland een op maat gedoseerd schema krijgen. In het onderzoek zullen de komende vier jaar 500 van de 600 patiënten die natalizumab gebruiken gevolgd worden. 

Door: Nationale Zorggids