Logo_tilburg_universiteit_logo

Onderzoeker Lany Slobbe koppelde in diverse studies administratieve zorgdata aan elkaar. Hij toonde onder andere aan dat ziekenhuissterfte als indicator voor de kwaliteit van een ziekenhuis verbetert, wanneer via gekoppelde data ook een periode van 30 dagen tot een jaar na ontslag uit het ziekenhuis wordt meegenomen. Lany verwerft op 12 juni 2019 postuum de doctorstitel voor zijn afgeronde proefschrift getiteld Working with Administrative Health Data. Dit meldt Tilburg University.

Lany analyseerde ook de sterk stijgende levensverwachting vanaf 2002 en maakte aannemelijk dat investeringen in de zorg voor ouderen vanaf 2001 verantwoordelijk waren voor die stijging.
 

Beroertezorg

Hij vond verder dat sterfte na een beroerte lager ligt in ziekenhuizen met een hoger volume aan beroertezorg. Er kunnen dus levens gered worden wanneer patiënten met een beroerte worden opgenomen in ziekenhuizen met een groter zorgvolume.
 

Regionale zorgkosten

Uit een studie naar regionale verschillen in zorggebruik en -kosten blijkt dat die in grote mate samenhangen met gezondheidsverschillen tussen regio’s. Daaruit kan worden afgeleid dat het terugdringen van regionale kostenverschillen geen voor de hand liggende strategie is om de nationale zorguitgaven te beheersen.
 

Geneesmiddelengebruik

Lany bestudeerde ook verzekeringsdata over het gebruik van geneesmiddelen. Die gegevens blijken betrouwbare schattingen op te leveren van ziekteprevalenties (aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bepaald gebied) aangaande diabetes, hartfalen en COPD.
 

Algemene conclusie

Uit de studies blijkt dat gekoppelde administratieve zorggegevens meerwaarde opleveren voor een verdiept inzicht in de volksgezondheid en gezondheidszorg. In die zin opent het proefschrift van Lany Slobbe nieuwe horizonten in het zorgonderzoek.
 
Door: Nationale Zorggids