Logo_logo_sociale_zaken_szw

Ton Heerts neemt met ingang van 1 juli het voorzitterschap van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten op zich. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een voortgangsbrief Gevaarlijke Stoffen aan de Tweede Kamer. De commissie zal adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Het instellen van deze commissie is een reactie op één van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6. Dit meldt Rijksoverheid.

Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. De commissie komt met voorstellen om het schadeverhaal­proces gemakkelijker te maken voor de slachtoffers van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De commissie komt met voorstellen voor alle werkenden.
 
Ton Heerts is voorzitter van de MBO Raad. Heerts bekleedde verschillende functies, hij was onder meer Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, voorzitter van de FNV en werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Hij deed eerder de verkenning naar financiële genoegdoening voor OPS-slachtoffers. Op dit moment wordt gewerkt aan een regeling voor deze groep. OPS is een beschadiging van het zenuwstelsel door blootstelling aan oplosmiddelen. Met name werknemers uit de schilders-, en autoschadeherstelbranche en de grafische sector zijn hier in het verleden slachtoffer van geworden. Heerts legt enkele nevenfuncties neer.
 
De commissie start de werkzaamheden per 1 juli en brengt voor het eind van het jaar advies uit. Deze maand volgt het formele besluit over de feitelijke benoeming van de voorzitter en de andere leden van de Commissie.
 
Door: Nationale Zorggids