Normal_medicijnen_pillen

Nederland stimuleert landen om de komende jaren intensiever samen te werken in het bestrijden van antibioticaresistentie. Nederland gaat daarbij nauw samenwerken met Indonesië. Daarnaast draagt de regering 5 miljoen dollar bij aan een nieuw fonds om wereldwijd antibioticaresistentie tegen te gaan. Dit zijn enkele uitkomsten van een internationale ministeriële conferentie over antibioticaresistentie die in Noordwijk wordt gehouden op 19 en 20 juni. Dit meldt Rijksoverheid.

In Noordwijk zijn ruim 200 vertegenwoordigers uit circa 40 landen en vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Werelddierenwelzijnsorganisatie (OIE), Wereldvoedselorganisatie (FAO), EU, OESO en de Wereldbank bij elkaar om de bestrijding van antibioticaresistentie (AMR) wereldwijd meer prioriteit te geven. AMR is een mondiaal probleem en eist jaarlijks honderdduizenden slachtoffers. Door verkeerd en te veel gebruik van antibiotica kunnen ziekteverwekkende bacteriën sneller resistent worden, en kan een simpele infectie een dodelijke afloop krijgen.
 

Nederland-Indonesië

Nederland gaat in ieder geval intensiever samenwerken met Indonesië, zo hebben de betrokken ministers afgesproken op de conferentie. Nederland heeft met effectieve infectiepreventieprogramma’s bijvoorbeeld kennis in huis over hoe onjuist antibioticagebruik teruggedrongen kan worden. Ook loopt Nederland voor in de samenwerking tussen de humane en veterinaire gezondheidssectoren. Met Indonesië in het bijzonder zal Nederland de komende jaren best practices en kennis uitwisselen. 
 

Internationaal fonds

Om landen - vooral die met lage en middeninkomens - te ondersteunen bij het vormgeven van AMR-beleid, hebben de WHO, FAO en OIE tijdens de conferentie een Multi-Partner Trustfund gelanceerd. Middelen uit dit fonds kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld surveillancesystemen, programma’s voor goed gebruik van antibiotica en het ontwikkelen van gemeenschappelijke programma’s voor zowel de humane als veterinaire gezondheidssectoren. Nederland zal ongeveer 4,5 miljoen euro (5 miljoen dollar) beschikbaar stellen voor de opstart van dit fonds.
 

Nieuwe antibiotica

Om resistentie te voorkomen, is het belangrijk dat er nieuwe antibiotica op de markt komen. Voor farmaceuten is het verdienmodel hiervan vaak niet interessant - hoge ontwikkelingskosten, relatief lage opbrengsten -, waardoor zorgverleners aangewezen zijn op veelvuldig voorschrijven van ineffectieve antibioticavarianten. Nederland steekt daarom de komende vijf jaar in totaal 5 miljoen euro in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Dit gebeurt onder de vlag van de Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP), een internationaal samenwerkingsverband dat valt onder de WHO.
 
Door: Nationale Zorggids