Normal_aed_defibrillator

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept gebruikers van twee types AED’s op om het apparaat zo snel mogelijk te vervangen. Het gaat om AED’s van de merken Telefunken en HeartReset geproduceerd vanaf 18 juli 2016. De betreffende apparaten hebben geen geldig CE-certificaat. Dat wil zeggen dat de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd en mogelijk onvoldoende zouden kunnen zijn. Dit meldt IGJ. 

Dit betekent dat er een mogelijk risico is voor mensen op wie deze apparaten worden toegepast. Hoe groot dat risico is, is niet te duiden. Tot op heden zijn er bij de inspectie geen incidenten bekend met niet goed functionerende AED’s van de betrokken types.

Reanimatie na hartstilstand

Een AED (automatische externe defibrillator) is een apparaat dat gebruikt wordt tijdens het reanimeren na een hartstilstand. Het stuurt een elektrische schok naar het hart om het hartritme weer op gang te brengen. Op verschillende plaatsen in Nederland hangen deze apparaten. Zowel in zorginstellingen als in bedrijven en sportclubs. Voor zover bekend zijn er 99 AED’s van dit type aan Nederlandse klanten geleverd.
Omdat deze klanten distributeurs zijn, is niet met zekerheid te zeggen dat deze AED’s zich ook allemaal in Nederland bevinden. In de rest van Europa zijn dit er waarschijnlijk ongeveer 3.500. De IGJ heeft collega-inspecties gewaarschuwd.

Serienummer controleren

Wie een AED heeft hangen van het merk Telefunken of HeartReset, kan eerst het serienummer van de AED controleren. De eerste twee cijfers staan voor het productiejaar, het derde en vierde cijfer staan voor de productieweek. Wie een AED heeft die geproduceerd is vanaf 2016 (eerste twee cijfers ‘16’), week 29, wordt geadviseerd deze zo spoedig mogelijk te vervangen.

Door: Nationale Zorggids