Normal_ambulance

99,8 procent van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten per ambulance naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis gebracht worden. Dit percentage is gelijk aan vorig jaar. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM, zo meldt het instituut. 

Uit de analyse blijkt dat er in maart 2019 in Nederland in totaal 87 SEH’s zijn. Hiervan zijn 83 locaties 24 uur per dag geopend en vier alleen overdag en in de avond, maar niet ‘s nachts. Ten opzichte van april 2018 heeft Nederland twee SEH’s minder en één SEH is van 24/7-uurs naar dag/avond openstelling gegaan.
Ruim 33.000 mensen zijn langer dan drie kwartier onderweg om bij een SEH-post te komen. Deze mensen wonen bijna allemaal op de Waddeneilanden, maar ook in Baarle-Nassau, Steenwijk, Sluit en Sudwest Friesland.

Acute verloskunde

Op 75 ziekenhuislocaties in Nederland wordt 24 uur per dag acute verloskunde aangeboden. Dat zijn er vijf minder dan in 2018.  Het bereikbaarheidsmodel laat zien dat – ook wat acute verloskundige zorg betreft – 99,8 procent van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance naar het ziekenhuis kan worden gebracht. Ook hierbij geldt dat vrijwel alle inwoners, die een langere reistijd hebben, op de Nederlandse Waddeneilanden en in Baarle-Nassau, Steenwijk, Sluis en Sudwest Friesland wonen. 

De norm van 45 minuten wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat de spreiding van de acute ziekenhuiszorg in Nederland gegarandeerd wordt. De bereikbaarheidsanalyses geven aan dat de situatie stabiel is in vergelijking met voorgaande jaren. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Door: Nationale Zorggids