Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Met kortdurende psychologische hulp kunnen partners van mensen met kanker de zorg beter volhouden. Vooral mantelzorg voor patiënten met complexe problemen legt grote druk op gezinsleden, waardoor er risico is op uitval en daardoor grotere problemen. Door de draagkracht van deze mantelzorgers te vergroten, kunnen zij de zorg voor hun naaste beter hanteren. In Amsterdam is deze ondersteuning beschikbaar voor mantelzorgers van mensen met een hersentumor dankzij verwijzing vanuit het ziekenhuis naar een gespecialiseerd centrum, een efficiënte manier om deze zorg en ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. Dit meldt het Integraal Kankerinstituut Nederland.

Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast, zeker bij ziektes met een snel verloop zoals bij hersentumoren. Patiënten met een hersentumor of uitzaaiingen in de hersenen hebben een beperkte levensverwachting. Door de tumor in de hersenen kan ook sprake zijn van veranderingen in gedrag en een slecht geheugen. Partners van mensen met een hersentumor hebben vaak veel vragen en de helft van hen heeft depressieve klachten. De draagkracht van mantelzorgers vergroten, betekent erger voorkomen.

Gespecialiseerde hulp snel beschikbaar

De begeleiding voor naasten van mensen met een hersentumor wordt in Amsterdam gegeven door het Ingeborg Douwes Centrum, gespecialiseerd in psychologische (na)zorg bij kanker. De begeleiding richt zich op het verbeteren van het contact met de patiënt, contact met de kinderen en de omgang met de directe omgeving. De mantelzorgers leren ook om tijd voor zichzelf te nemen. Om de zorg vol te houden is het belangrijk dat zij goed voor zichzelf zorgen. Het ondersteuningsprogramma is opgesteld met het VUmc. Het ziekenhuis kan rechtstreeks doorverwijzen naar de ondersteuning, daardoor hoeven de zwaarbelaste mantelzorgers niet zelf de zoektocht naar passende zorg te ondernemen via het gemeentelijke Wmo-loket.

Vergoed vanuit de Wmo

Mantelzorgers kunnen bij de Wmo-afdelingen van hun gemeente terecht voor ondersteuning. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeentes verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Bij sommige aandoeningen is de begeleiding echter zo specialistisch dat het voor de gemeente lastig is om passende begeleiding te vinden. Ziekenhuizen daarentegen kunnen vanuit de schotten in de financiering slechts basale hulp geven aan partners van patiënten. Afspraken tussen ziekenhuizen, centra gespecialiseerd in psychosociale hulp bij kanker en gemeentes kunnen hierin het verschil maken. Rechtstreekse doorverwijzing vanuit het ziekenhuis is efficiënt omdat er geen extra loket wordt gebruikt, alle naasten worden vanuit het ziekenhuis geïnformeerd over het aanbod.

Door: Nationale Zorggids