Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie voor Jeugdzorg is niet bij iedereen opgevallen. In 2017 fuseerden de twee inspecties en kregen ze gezamenlijk de naam Inspectie Gezonheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit onderzoek van Nivel blijkt dat twee derde (ongeveer 67 procent) van de Nederlanders in 2018 bekend was met de IGJ. In 2012 was 90 procent op de hoogte van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit meldt Nivel. 

De samenleving heeft evenveel vertrouwen in de huidige IGJ als in de voormalige IGZ. Het lijkt erop dat men positiever oordeelt over de fusieorganisatie: minder mensen denken dat de inspectie artsen beschermt en ook zijn er minder Nederlanders die denken dat IGJ-medewerkers hun eigen fouten proberen te verbergen. De meesten hebben een neutrale mening over de inspectie. 

Door: Nationale Zorggids