Normal_tata_steel

In IJmond ontstond in 2018 veel onrust door de zogenoemde grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen waren over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord die vanaf nu op de website van het RIVM te vinden zijn. Dit meldt RIVM.

IJmond heeft te maken met milieubelastende activiteiten zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. Activiteiten die behalve op het milieu ook een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid. Vooral de luchtkwaliteit in de IJmond is in dat verband een onderwerp dat sterk leeft. Ook hebben bewoners last van grof stof, geur en geluid. Bijna een op de vijf volwassenen in de regio is bezorgd over mogelijke gezondheidsrisico’s door de bedrijvigheid in hun omgeving. Dicht bij Tata Steel geldt dit voor ruim een op de drie bewoners.

Wat is de situatie, hoe groot is de blootstelling aan fijnstof in de IJmond, ook in verhouding tot andere delen van het land? Hoe schadelijk is dat? Wat helpt wel en niet om risico’s te minimaliseren? Veel van deze vragen die het RIVM in 2018 en 2019 heeft verzameld, zijn beantwoord met kennis uit eerdere RIVM- en/of GGD-onderzoeken. De vragen en antwoorden staan op de site of zijn te downloaden als pdf-document.

Vervolgonderzoek

Na het beantwoorden van de verzamelde vragen heeft het RIVM samen met de klankbordgroep bekeken welke onderwerpen er nog overblijven voor een mogelijk vervolgonderzoek. Per onderwerp is een kort onderzoeksvoorstel opgenomen en wat dit onderzoek oplevert aan informatie. Bij sommige onderwerpen hebben het RIVM en de klankbordgroep ook een advies gegeven over (gewenste) uitvoerbaarheid. De Provincie Noord-Holland bespreekt het voorstel na het reces en neemt daarna een besluit.  

Door: Nationale Zorggids