Normal_waardegedreven_zorg

Door het resultaat van een behandeling centraal te stellen, verbetert de kwaliteit van zorg voor een patiënt. Met een chique woord heet dit Value Based Health Care (VBHC) ofwel waardegedreven zorg. Binnen het hart- en vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis heeft dit geleid tot kwaliteitsverbetering in de vorm van betere overleving, minder complicaties en heroperaties en een betere kwaliteit van leven. Dit blijkt uit onderzoek van Dennis van Veghel, zorgmanager in het Catharina Ziekenhuis en bestuurder van de Nederlandse Hart Registratie, zo meldt het Catharina Ziekenhuis. 

Het onderzoek van Van Veghel is gebaseerd op het Value Based Health Care (VBHC) principe. “De kracht van VBHC is dat alle betrokken partijen zich richten op de kern van de zorg; wat is de gezondheidswinst voor de patiënt en tegen welke kosten? Deze verhouding wordt patiëntwaarde genoemd. De kwaliteit van leven is hierin een belangrijke parameter. Door deze uitkomsten te meten en continu te verbeteren, zullen we op termijn ook nog beter kunnen voorspellen wat het effect van een ingreep op de gezondheid van een patiënt zal zijn.

Zet het resultaat centraal

Het Catharina Ziekenhuis heeft de laatste jaren nauwlettend de resultaten van behandelingen gemeten en geëvalueerd. “Waar mogelijk is de werkwijze binnen het ziekenhuis of in de samenwerking met andere zorgverleners aangepast om nog betere resultaten te boeken. Dit is inmiddels een continu proces geworden en de resultaten zijn indrukwekkend”, legt Van Veghel uit.

Overlevingskansen 

“Zo daalde de sterfte binnen 120 dagen na een bypass-operatie van 2,3 naar 1 procent. Bij de hartklepvervanging via een katheter daalde de sterfte binnen 30 dagen van 8,6 naar 2,9 procent. Jaarlijks krijgen bijna 1000 hartpatiënten een bypass-operatie in het Catharina Ziekenhuis. Ook het aantal complicaties na een ablatie, een behandeling bij hartritmestoornissen, daalde sterk van 1,8 naar 0,4 procent. Het verbeterprogramma werkt, dat laten deze cijfers wel zien.”  Ook zorgt het programma voor kostenbeheersing in de zorg. Van Veghel: “Logisch, complicaties na een operatie of een heroperatie zijn kostbaar.”

Door: Nationale Zorggids
Foto: Catharina Ziekenhuis