Normal_geld_briefgeld_munten

Ziekenhuizen willen ziekenhuismedewerkers wel een beter cao aanbieden, maar kunnen dat niet omdat ze met het kabinet hebben afgesproken de zorguitgaven terug te dringen. Voorzitter Ad Melkert van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen (NVZ) heeft een brief aan het kabinet geschreven om met geld over de brug te komen, zodat tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van de verpleegkundigen in ziekenhuizen. Dit meldt RTL Nieuws. 

Volgens bronnen gaat het om zo’n 200 miljoen euro, maar het exacte benodigde bedrag geeft Melkert niet prijs in de brief. Wel is hij duidelijk over het geld voor een 5 procent salarisstijging per jaar, voor de komende twee jaar: dat is er simpelweg niet. Hoewel de jaarlijkse uitgaven met slechts 1,7 procent mogen groeien, blijft de vraag naar zorg ieder jaar 2,5 procent stijgen.

Negatief spiraal

Stel dat de NVZ aan de geëiste loonstijging tegemoet zou komen, dan zou hen dat 1 miljard euro kosten. Het gevolg: een reductie aan personeel. “Dit leidt tot een negatieve spiraal: hogere werkdruk, verslechtering van onze positie op de arbeidsmarkt en een toename van wachtlijsten”, schrijft Melkert. Door van het kabinet geld te krijgen, hoopt hij verpleegkundigen eenmalig tegemoet te kunnen komen. 

Door: Nationale Zorggids