Normal_oor_oren

Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals gaat Zorginstituut Nederland meer onderzoek doen naar de zorgtrajecten ‘middenoorontsteking’ en ‘slechthorendheid en doofheid’. De zorg voor mensen met deze oor- en gehoorklachten kan waarschijnlijk nog beter. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Meer ruimte voor passende zorg en 'Samen beslissen'

Bij de behandeling van middenoorontsteking bestaan vermoedens dat er meer ruimte is voor 'Samen beslissen' en het inzetten van de juiste behandeling op het juiste moment. Bij slechthorendheid en doofheid zijn er aanwijzingen voor verbeteringen in het maken van geïnformeerde keuzes rond begeleiding, hoorhulpmiddelen en gebarentaal. Ook zijn er aanwijzingen voor het verbeteren van de zorg op maat, gericht op persoonlijke voorkeuren en communicatiebehoefte van mensen.

Zorgtrajecten onder de loep

Het Zorginstituut heeft de afgelopen maanden samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, instellingen en zorgverzekeraars onderzocht waar de zorg voor mensen met oor- en gehoorklachten mogelijk nog beter kan. Dit onderzoek doen het instituut in het kader van het programma Zinnige Zorg, waarbij de zorg in het basispakket systematisch wordt doorgelicht. Daarbij bekijken het het hele zorgtraject van de patiënt, vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.

Zinnige Zorg

Het Zorginstituut heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg’ te bevorderen. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt, nu en in de toekomst, aldus het Zorginstituut. 

Door: Nationale Zorggids