Normal_drukke_straat__oversteken

De mens is de belangrijkste bron van ESBL-antibioticaresistentie, stellen onderzoekers van het ESBLAT-onderzoeksconsortium, waar het RIVM deel van uitmaakt. Resistentie komt regelmatig voor bij mensen, dieren of voeding. Maar wat de belangrijkste besmettingsbron voor de mens is, was tot nu toe onbekend. Dit meldt RIVM. 

Volgens een rekenmodel is de mens-op-mens overdracht verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van alle besmettingen met ESBL. De bijdrage van voedsel werd geschat op ongeveer 19 procent, contact met huisdieren op 8 procent, niet-beroepsmatig contact met vee op 4 procent en zwemmen in oppervlaktewater en contact met wilde vogels op 3 procent. Dit betekent dat overdracht van ESBL’s voornamelijk gebeurt tussen mensen onderling en dat mensen ESBL’s in mindere mate krijgen via de dieren, dierlijk voedsel en het milieu.

Deze resultaten geven aan dat ESBL problematiek een One Healthkarakter heeft. De resultaten laten zien dat door de continue blootstelling vanuit de verschillende bronnen (mens, dier, voedsel en milieu) het voorkomen van ESBL’s in de bevolking in stand wordt gehouden.

ESBL-producerende bacteriën

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta Lactamase. ESBL is een enzym, geproduceerd door bepaalde bacteriën, dat ervoor zorgt dat de bacteriën ongevoelig (=resistent) worden voor de werking van bepaalde soorten antibiotica (met name penicillines en cefalosporines).

De bacteriën die ESBL’s kunnen produceren zijn vaak gewone darmbacteriën (bijvoorbeeld Escherichia coli). Ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking draagt ESBL-producerende bacteriën bij zich. Deze bacteriën zijn onschadelijk zolang ze zich in de darm bevinden van gezonde personen. Ze kunnen soms infecties veroorzaken, zoals een lastig behandelbare blaasontsteking. Infecties met deze bacteriën vormen vooral voor kwetsbare mensen en patiënten in het ziekenhuis een probleem.

Door: Nationale Zorggids