Normal_politie__rug_agent_1556940a

Het gebruik van een Taser door de politie heeft bij gezonde mensen een beperkt gezondheidsrisico. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De literatuur over gebruik van het middel was niet eenduidig en vroeg om meer aandacht. Het onderzoek wordt door de minister van Veiligheid en Justitie gebruikt om het beleid rondom Tasers te vormen. Dit meldt NIVEL.

Een Taser kan door de politie gebruikt worden wanneer er een bedreigende situatie is als alternatief voor het vuurwapen. Een Taser schiet een pijltje naar de verdachte en verstuurt vervolgens een stroomschok. Deze schok kent volgens NIVEL nauwelijks negatieve gezondheidsrisico’s, zo blijkt uit internationale studies die zijn geanalyseerd. Wel wordt er enig letsel beschreven door de gevolgen van het gebruik van een Taser. Bijvoorbeeld wanneer de pijltjes letsel geven op het lichaamsdeel waar ze naar binnen dringen, of doordat iemand valt na het krijgen van de stroomschok.

Zwangere vrouwen en zieke mensen

Het onderzoek spreekt echter over de gezondheidsrisico’s voor gezonde mensen. Deze zouden zeer klein zijn. Zelf letsel aan het hartvaatstelsel kan niet bewezen worden. Wel is naar voren gekomen dat het lage risico niet per se geldt voor vrouwen die zwanger zijn, mensen die een ziekte hebben of psychische problematiek hebben. De politie komt in de praktijk ook niet-gezonde mensen tegen wanneer wordt gereageerd op een oproep.

Individuele afweging

Het advies is volgens projectleider Michel Dückers dan ook dat de Taser terughoudend ingezet moet worden en dat per situatie afgewogen moet worden of de inzet van het wapen de juiste keuze is. Goede training van agenten is daarbij van belang. Ook zou het helpen om na iedere inzet van een Taser een arts of verpleegkundige een medische objectivering te laten uitbrengen. Dit brengt in kaart wat de gevolgen kunnen zijn van de Taser.

Door: Nationale Zorggids