Normal_bankje_recreatiepark__t_hooge_holt__processierupsen

Als het aan onderzoeksinstituut NIVEl ligt, kan er nu al actie ondernomen worden tegen de eikenprocessierups die in 2020 ook weer van zich zal laten horen. Door hun onderzoek is in kaart gebracht welke gezondheidsklachten er precies zijn en deze kunnen helpen om de problemen volgend jaar te verminderen. Dit meldt NIVEL.

Vandaag wordt een factsheet gepresenteerd tijdens de Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups. Hierbij zijn onder andere gemeenten, groenbeheerders, bestrijders en andere betrokken partijen aanwezig. Samen wordt besproken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de eikenprocessierups te beheersen.

Jeuk en uitslag

In 2020 komt een herziende versie van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups uit. De betrokken organisaties kunnen daarvoor hun input geven om volgend jaar beter op te treden tegen de rupsen. Ook wordt gesproken over het afvalverwerkingsprotocol en de impact van de gezondheidsklachten die mensen ervaren. Klachten door de rups worden veroorzaakt door brandharen van de rups, die op de huid terecht kunnen komen door er onder door te wandelen of fietsen. Het gaat om jeuk, huiduitslag, traanogen en kortademigheid.

Door: Nationale Zorggids