Normal_stethoscoop__hartslag

Het Zorginstituut en de betrokken partijen uit de zorg stellen vast dat de zorg voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) nog beter kan: behandel vrouwen met CIN alleen als het echt nodig is, geef hen in een vervolgtraject zoveel mogelijk dezelfde zorg en zorg voor betere informatie waarmee zij samen met hun behandelaar de beste passende behandeling kunnen kiezen. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

In de baarmoederhals kunnen afwijkende cellen groeien. Dit gebeurt onder invloed van HPV, het humaan papillomavirus. Als bij een vrouw in het uitstrijkje van de baarmoederhals afwijkende cellen gevonden worden, wordt zij naar een gynaecoloog verwezen voor nader onderzoek.

Als bij dit onderzoek CIN wordt gevonden, wordt de ernst van de afwijking aangegeven met de gradaties CIN 1, CIN 2 of CIN 3. CIN 1 is de lichtste vorm (laaggradig) en CIN 3 is de zwaarste vorm (hooggradig). CIN 1 gaat vaak vanzelf over. Bij CIN 3 is er een grote kans op verergering naar baarmoederhalskanker.

CIN alleen behandelen als echt het nodig is

In de praktijk blijken er verschillen te zijn in de behandeling van vrouwen met CIN. Te veel vrouwen met CIN 1 en jonge vrouwen met CIN 2 worden behandeld en te weinig vrouwen met CIN 3. De zorg zal verbeteren als zorgprofessionals de Nederlandse richtlijn beter volgen en alleen behandelen als het nodig is.

De medische richtlijn voor behandeling schrijft voor om alleen vrouwen met CIN 3 te opereren en een deel van de baarmoeder te v. Soms ook vrouwen met CIN 2, maar dan alleen als er geen kinderwens meer is. Dit kan echter ongunstige gevolgen hebben voor een latere zwangerschap. Dat is een belangrijke reden om niet meteen te opereren.

Dezelfde zorg in het vervolgtraject

Vrouwen met CIN komen in een vervolgtraject. Hierin controleert de arts hoe de baarmoederhalsafwijking zich ontwikkelt en vindt waar nodig (alsnog) behandeling plaats. Controles in het vervolgtraject vinden niet overal even vaak en niet op dezelfde manier plaats. Sommige vrouwen met CIN krijgen helemaal geen controle, terwijl andere deze één keer per jaar krijgen en sommige vrouwen twee keer per jaar. Door de richtlijnen voor alle stadia beter te volgen, kunnen vrouwen de beste zorg krijgen.

Zinnige Zorg

De verbeterafspraken over de zorg voor vrouwen met CIN maken deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed kan worden verbeterd.

Door: Nationale Zorggids