Normal_normal_ambulance_3

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg voor de aanrijtijden van ambulances. In 25 procent van de ambulanceregio’s lukt het spoedwagens niet om 97 procent van de bevolking binnen 15 minuten te bereiken. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Het gaat om zes van de vierentwintig regio’s waar de ambulances in de knel lijken te komen; een verdubbeling van vorig jaar. De NZa zegt niet om welke regio’s het gaat, maar weet dat de responstijden op de zes plekken de afgelopen tijd flink slechter zijn geworden. In 2017 wisten ze gemiddeld  91,5 procent binnen vijftien minuten te bereik en in 2018 daalde dit naar 90,5 procent. De Zorgautoriteit is er niet gerust op.

Voldoen aan norm niet waarschijnlijk

Hoeveel regio’s voldoen wel aan de eisen? Slechts vier halen de aanrijtijden van 95 procent onder normale omstandigheden. In de twaalf andere regio’s gaat het steeds beter, maar helemaal volgens wens gaat het niet. Echter, de grootste zorgen liggen bij de eerdergenoemde zes regio’s, de zogenoemde categorie C. “De responstijden van de regio’s in de C-categorie zijn nog aanzienlijk van de normtijd verwijderd en zorgverzekeraars geven aan dat het niet waarschijnlijk is dat deze regio’s op korte termijn aan de norm zullen voldoen.”

Strengere aanpak

De NZa en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd willen van deze regio’s nu kwartaal- en jaarupdates ontvangen over de responstijden en het aantal ritten. Zorgverzekeraars houden ook een vinger aan de pols en overleggen hierover om de zes maanden met de NZa. 

Door: Nationale Zorggids