Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord maakt informatie-uitwisseling via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mogelijk. Patiënten kunnen via een PGO hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Uit de resultaten van een audit die vorige week is gehouden, blijkt dat het Antonius Ziekenhuis het eerste ziekenhuis in Nederland is die dit aanbiedt. Dit meldt Antonius Zorggroep.

Patiënten van het Antonius Ziekenhuis kunnen al veel zaken online regelen via het patiëntportaal www.mijnantonius.nl. Zo’n 40 procent van de patiënten van het ziekenhuis logt maandelijks in op het portaal. “Dat 40 procent van onze patiënten ons patiëntportaal actief gebruikt, is een mooie ontwikkeling” zegt Age Boelens, anesthesioloog-intensivist en CMIO. ”Als zorggroep willen we de digitale gegevensuitwisseling verder verbeteren. Door meer informatie uit het medisch dossier beschikbaar te stellen, geven we de patiënt meer regie over zijn eigen zorgproces.”

VIPP

De mogelijkheid om het dossier te koppelen aan een PGO komt voort uit een landelijk programma om patiënten meer inzicht in hun eigen zorg te geven. Dit is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Het Antonius Ziekenhuis heeft vorige week de doelstellingen uit het VIPP programma laten beoordelen en heeft deze behaald. Dit resultaat betekent onder andere dat het ziekenhuis een vereiste set aan medische gegevens voor zijn patiënten toegankelijk heeft gemaakt. Deze zijn toegankelijk voor de patiënt die inlogt op Mijnantonius.nl.

Duidelijke visie op digitalisering 

Een patiënt vindt in het portaal informatie over onder andere diagnoses, medicatie, poli(klinische) contacten, labuitslagen en de verrichtingen die zijn uitgevoerd. De auditor geeft in de rapportage aan: “Wij hebben geconstateerd dat de Antonius Zorggroep een duidelijke visie heeft op digitalisering en wat dit kan betekenen voor haar patiënten. De Antonius Zorggroep is een innovatief ziekenhuis dat investeert in nieuwe ontwikkelingen en dus ook e-health. De strategie van de Antonius Zorggroep voor de langere termijn is “in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan”. Zij gebruikt hierbij e-health mogelijkheden om deze strategie vorm te geven.”

Door: Nationale Zorggids