Normal_oudere_medicijnen

Op 25 november is de bijwerkingenweek gestart, een jaarlijkse campagne door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Bijwerkingencentrum Lareb. Doel van deze week is medicijngebruikers en zorgverleners bewust te maken van het belang van het melden van bijwerkingen, zeker als iemand meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Met deze meldingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van medicijnen. Dit meldt CBG. 

Bijna iedereen in Nederland gebruikt wel eens een medicijn. Zo’n 65 procent van de Nederlanders gebruikt wel eens een medicijn op recept. Ook het gebruik van meerdere medicijnen komt vaak voor: ruim een kwart van de Nederlanders gebruikt meer dan vijf medicijnen tegelijk. Vaak zijn dit ouderen en patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Bijwerkingen en polyfarmacie

Polyfarmacie, het gebruik van meer medicijnen tegelijkertijd, is dit jaar het thema van de bijwerkingenweek. Bij polyfarmacie kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een middel bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van plaspillen met sommige pijnstillers, zoals ibuprofen of diclofenac. Plaspillen zetten de nieren aan tot extra afvoer van vocht in het lichaam, terwijl ibuprofen en diclofenac de afvoer van vocht kunnen afremmen. Dit kan leiden tot extra bijwerkingen, zoals hartklachten.

Inzicht in bijwerkingen 

“Hoe beter patiënten en zorgverleners melden, hoe vollediger ons inzicht in de veiligheid van medicijnen”, zegt Agnes Kant, directeur van Lareb. Melden van bijwerkingen draagt zo bij aan nieuwe of meer volledige informatie over medicijnen. Medicijngebruikers en zorgverleners kunnen een (vermoedelijke) bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb, via www.mijnbijwerking.nl. Afgelopen jaar werden bijna 34.000 bijwerkingen gemeld. 

Door: Nationale Zorggids