Normal_medicijnen_pillen

Steeds vaker zijn geneesmiddelen (tijdelijk) niet verkrijgbaar. Het importeren van medicijnen uit het buitenland en acties van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten helpen om de gevolgen voor patiënten zo klein mogelijk te houden, maar lossen het ontstaan van de tekorten niet altijd op. Dit meldt RIVM. 

De Werkgroep Geneesmiddelentekort stelde in 2017 27 maatregelen voor om tekorten aan medicijnen in Nederland te verkleinen. Deze maatregelen moeten er ook voor zorgen dat patiënten zo min mogelijk last hebben van de gevolgen van de tekorten. Sommige maatregelen zorgen daar inderdaad voor, bijvoorbeeld het Meldpunt Geneesmiddelentekorten waar fabrikanten dreigende tekorten melden. Vervolgens worden oplossingen gezocht om deze te voorkomen of de consequenties op te vangen. Ook wordt soms een geneesmiddel uit een ander land geïmporteerd of krijgt de patiënt tijdelijk een kleinere hoeveelheid mee dan gebruikelijk.

Samenwerken met andere landen

De maatregelen helpen vooral om de gevolgen zo klein mogelijk te houden, maar niet of nauwelijks om tekorten te voorkomen. Daarom zijn extra maatregelen voorgesteld, zoals grotere voorraden aanleggen. Het RIVM adviseert de werkgroep om goed te kijken welke voorgestelde maatregelen kunnen helpen. Oorzaken van geneesmiddelentekorten liggen vaak buiten Nederland en daarom is het nodig om samen met andere landen op te trekken om deze tekorten terug te dringen. 

Door: Nationale Zorggids