Normal_darmen

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kan de ziekte worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Vroeg ontdekken geeft een grotere kans op genezing. In 2018 deden 1,5 miljoen vrouwen en mannen mee. Er zijn 3.700 darmkankers gevonden en ruim 20.000 voorlopers van darmkanker. Dit meldt RIVM. 

Het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is stabiel en hoog in de eerste ronde (73 procent) en in vervolgronden (78 procent). In vervolgronden zijn bij minder mensen (voorlopers) van darmkanker ontdekt. Dit is volgens verwachting en toont het effect van een hoge deelnametrouw. Met de test in het bevolkingsonderzoek wordt ongeveer 85 procent van de darmkankers opgespoord.

Het aantal mensen dat is doorverwezen voor een kijkoperatie na een vervolgronde is in 2018 lager. Het aantal lichte, matige en ernstige complicaties daalde wel. Er zijn vijf fatale complicaties gemeld. Echter, het is lastig te duiden of dat komt door meer complicaties op zich, of omdat er meer instellingen complicaties melden.

Deelnametrouw hoog bij bevolkingsonderzoek borstkanker

Met het bevolkingsonderzoek wordt borstkanker vaker vroeg ontdekt bij vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek is met 976.000 vrouwen iets afgenomen naar 76,6 procent. Ruim 90 procent van de vrouwen blijft trouwe meedoen in vervolgronden. In 2018 werden er per duizend onderzochte vrouwen 22 doorverwezen voor nader onderzoek. Bij de helft van deze vrouwen was er direct een verdenking op borstkanker.

In 2017 werden ongeveer 6.800 gevallen van borstkanker opgespoord binnen het bevolkingsonderzoek, waarvan 21 procent een behandelbaar voorstadium van borstkanker betrof. Van de doelgroep is 96,4 procent binnen  het beoogde jaar uitgenodigd. De tijd tussen twee onderzoeken is iets toegenomen, door een personeelstekort aan screeningslaboranten.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stabiel

In 2018 namen ruim 460.000 vrouwen deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat is 57,6 procent van de doelgroep en iets hoger dan in 2017. Het RIVM onderzoekt de redenen en barrieres om deel te nemen aan dit onderzoek. Bij 9,5 procent is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken gevonden. Van alle deelneemsters is 3 procent verwezen naar de gynaecoloog; bijna 14.000 vrouwen. Bij ruim vijfduizend vrouwen is een voorstadium van baarmoederhalskanker opgespoord. 

Door: Nationale Zorggids